Pripravíme Vám návrh riešenia ekologického čistenia presne podľa vašich potrieb

Ekologické čistiace metódy, prostriedky a stroje sú šetrnejšie k životnému prostreniu, k zdraviu a zvyšujú bezpečnosť obsluhy.
 

  • systém parného čistenia 
  • bezdotykový upratovací systém
  • systém na čistenie eskalátorov
  • systém na čistenie vo výške
 

 

Zachovanie čistej prírody

Pre nás to znamená podporovanie našich zákazníkov, upratovacie spoločnosti, výrobné a obchodné spoločnosti na celom Slovensku. Chceme zvyšovať povedomie o dôležitosti ekologického aspektu pri čistení a upratovaní. Pri upratovacích a čistiacich prácach u našich zákazníkov, chceme dosiahnuť zvýšenie podielu využívania čistiacej techniky a zároveň chceme chrániť životné prostredie pre budúce generácie.

Zelené čistenie (Green cleaning)

V ostatnej dobe o tom počujeme stále viac, ale čo presne znamená "zelené čistenie"?

Zelené čistenie (Green cleaning) je používanie čistiacich prostriedkov, strojov alebo metód, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Čistiace prostriedky, ktoré sa majú považovať za ekologické, musia v porovnaní s tradičnými metódami podstatne znížiť tlak na odpad alebo životné prostredie. Zelené čistiace prostriedky zahŕňajú:

Nízka spotreba vody – čistiace stroje ako parné čističe a bezdotykové upratovacie systémy nahrádzajúce stroje s vysokou spotrebou vody
Zelené čistiace prostriedky – prírodné látky, ako je para, alebo ekologické čistiace látky, ktoré nahrádzajú nebezpečné chemikálie
Mikrovlákno – opakovane použiteľné utierky nahrádzajúce nehospodárne papierové utierky, ktoré vyžadujú výrub stromov a likvidáciu odpadu po ich použití.

 

Pozrite si zoznam produktov našej spoločnosti. S našimi produktami dosiahnete ekologickejšie čistenie v ktorejkoľvek oblasti použitia (vo výrobe, v obchode, v službách, v domácnosti). 
Viac vizuálnych informácií o ekologických čistiacich strojoch a metódach ekologického čistenia nájdete v zozname videí green cleaning zvolen. 
 


 

Dezinfekcia a čistenie parou na Slovensku