VÍZIA

Chceme byť expertnou spoločnosťou v zavádzaní ekologických čistiacich procesov u našich zákazníkov. Našou víziou je byť modernou a uznávanou slovenskou firmou zabezpečujúcou:

-  trvalé zvyšovanie podielu ekologickej čistiacej techniky
- zavádzanie moderných upratovacích procesov s dôrazom na šetrné pôsobenie vo vzťahu k obsluhujúcemu personálu a k životnému prostrediu.

 

POSLANIE

Našim poslaním je poskytovať komplexné riešenia v oblasti ekologického čistenia pre výrobné, obchodné a servisné organizácie v rôznych odvetviach. Chceme zvyšovať povedomie o dôležitosti ekologického aspektu pri čistení a upratovaní. Pri upratovacích a čistiacich prácach u našich zákazníkov chceme dosiahnuť zvýšenie podielu využívania čistiacej techniky a zároveň chceme chrániť životné prostredie.

 

STRATEGICKÝ ZÁMER

Kvalitnými ekologickými výrobkami a zavedením ekologického upratovacieho procesu v spolupráci s našimi zákazníkmi znížime spotrebu vody a chemikálií, znížime náklady na likvidáciu odpadových vôd. Zvýšime bezpečnosť obsluhujúceho personálu a hygienickú čistotu na pracoviskách našich zákazníkov.

 

Ing. Iveta Výbošťoková, konateľka spoločnosti