Servis


V zmysle uzatvorených zmlúv o autorizovanom zastúpení výrobcov na Slovensku, na všetky produkty, ktoré našim zákazníkom ponúkame, v prípade potreby ponúkame servisné služby. Servisné služby vykonávajú odborne pripravení vlastní zamestnanci našej spoločnosti. Oddelenie servisných služieb sídli na ulici Neresnická cesta 1240/20, Zvolen.

Naši odborne kvalifikovaní technici sú pravidelne školení na získanie a rozšírenie svojich odborných znalostí a zručností. Zaručujeme, že všetky záručné aj pozáručné opravy vykonávame s odbornou znalosťou a vo vysokej kvalite. Servisní technici sú k dispozícii pre cele Slovensko. Servisný tím vykonáva servis v prípade potreby aj u zákazníka. Ak je potrebné odstrániť zložitejšiu poruchu, využíva zázemie servisu v mieste prevádzky našej spoločnosti.

 

Záručný servis

Pre výrobky, ktoré si zákazníci u nás zakúpia poskytujeme záruku. Spotrebitelia (fyzické osoby) majú na zakúpené výrobky záruku 24 mesiacov. Právnické osoby (živnostíci, firmy) majú na zakúpené výrobky záruku 12 mesiacov. 

Záruka sa vzťahuje na vady spôsobené chybou materiálu, resp.výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, na vady spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu zariadenia a zanedbaním údržby. Viac informácií o záručných podmienkach nájdete tu>>

 

Pozáručný servis

V prípade poruchy zariadenia po uplynutí záruky, poskytujeme pozáručný servis. Našim cieľom je vykonať opravu zariadenia čo najskôr, aby sa znižovali pracovné prestoje z dôvodu nefunkčnosti čistiacej techniky.

 

Poskytnutie náhradnej techniky

Ak príde u zákazníka k technickému výpadku ich vlastnej čistiacej techniky, počas vykonávania servisu zapožičiame zákazníkovi na nevyhnutnú dobu náhradnú čistiacu techniku. Obvykle ju v takých to prípadoch poskytujeme bezplatne. 

 

Zaškolenie obsluhy a kontrola zakúpených produktov

Štandardnou službou, ktorú našim zákazníkom pri zakúpení ekologickej čistiacej techniky poskytujeme, je dôsledné zaškolenie budúcej obsluhy. Pri odovzdávaní zakúpenej čistiacej techniky obsluhe vysvetlíme všetky funkcie a prevádzkové možnosti zakúpených výrobkov. Vysvetlíme na aký druh čistiacich prác sa používa jednotlivé príslušenstvo. V rámci školenia dohliadame na správny výkon čistiacich prác obsluhou. Súčasťou školení je aj vysvetlenie dôležitosti dennej údržby príslušenstva čistiacej techniky, ako aj pravidelnej údržby samotného zariadenia (čistenie bojlera parného čističa, čistenie filtra vysávača ap.)

Následne, približne po 2 mesiacoch, je zákazníkom ponúkaná nadštandardná popredajná služba, ktorú vykonáva servisný technik, alebo obchodný manažer. Je to tzv. opakované školenie obsluhy spojené s kontrolou funkčnosti zakúpenej čistiacej techniky.

 

Objednávka na servis

Nastala na Vašej čistiacej technike porucha?

Ak potrebujete vykonať servisnú prehliadku, servisný zásah, alebo údržbu čistiacej techniky kontaktujte naše servisné oddelenie.  So servisným technikom si dohodnete odovzdanie zariadenia a predpokladaný rozsah prác.

Telefonický kontakt: +421 911 603 047
Mailový kontakt: info@greencleaning.sk
Kontaktný formulár: vyplňte nižšie uvedený formulár na objednanie servisu

Kontaktný formulár

Mám záujem o servis čistiacej techniky

Prosím, vyplňte nasledujúce informácie