Príslušenstvo KaiVac SMART TOWEL

Príslušenstvo KAIVAC SMART TOWEL
Pridajte ďalšiu zbraň do svojho arzenálu čistenia - Smart Towel od Kaivac. Táto patentovaná mikro vláknová utierka je číslovaná v kvadrantoch - 1 až 4 na jednej strane, a 5 až 8 na druhej strane, čo umožňuje užívateľovi zložiť utierku a používať iba jeden kvadrant naraz. Keď je kvadrant znečistený, užívatelia jednoducho zložia utierku na ďalší kvadrant v poradí. Utierky sú farebne rozlíšené podľa oblasti použitia.

Príslušenstvo KaiVac SMART TOWEL

Výhody:
- Predĺžite užitočný čas čistenia
- Získate viac zo svojej mikro vláknovej utierky, s lepšími výsledkami!
- Minimalizujete krížovú kontamináciu