ATEX systém SPACEVAC na čistenie vo výškach vo výbušnom prostredí

Vysoko aktívny čistiaci systém SpaceVac je revolúciou v čistení, čo poskytuje operátorom bezpečný spôsob čistenia vysokých úrovní z prízemia bez potreby lešenia, rebríkov alebo plošiny. SpaceVac systém je certifikovaný na Atex prostredie a prináša možnosť čistenia vo výškach vo výbušnej atmosfére. Je to prvý systém svojho druhu na svete, ktorý je certifikovaný na takéto použitie.

Výrobca:
SpaceVac
Obj. čislo:
AS

ATEX systém SPACEVAC na čistenie vo výškach vo výbušnom prostredí

Vysoko aktívny čistiaci systém SpaceVac je revolúciou v čistení, čo poskytuje operátorom bezpečný spôsob čistenia vysokých úrovní z prízemia bez potreby lešenia, rebríkov alebo plošiny. SpaceVac systém je certifikovaný na Atex prostredie a prináša možnosť čistenia vo výškach vo výbušnej atmosfére. Je to prvý systém svojho druhu na svete, ktorý je certifikovaný na takéto použitie.

Výbušné atmosféry môžu byť spôsobené vznikom horľavých plynov, hmly, výparov alebo horľavých prachov v uzavretých priestoroch. Ak je dostatok látky, zmiešanej so vzduchom, potom všetko, čo potrebuje, je zdroj zapálenia, ktorý spôsobí výbuch. Výbuchy môžu spôsobiť straty na životoch a vážne poranenia, ako aj významné škody. Použitie správneho vybavenia tomu môže výrazne zabrániť.

Príklady oblastí, kde môže byť vytvorená výbušná atmosféra, zahŕňajú:
• Zariadenia na spracovanie múky a potravín
• Lakovne
• Píly

Systém SpaceVac je certifikovaný pre použitie v týchto výbušných atmosférach vďaka spôsobu, akým bol vyrobený pre úplnú vodivosť.
Štandardné čistiace tyče z uhlíkových vlákien boli nahradené novými 100% uhlíkovými tyčami. Všetky tyče sú vybavené unikátnym mechanizmom "Bezpečnostného uzáveru" - zabezpečujúcim, že tyče nebudú počas prevádzky oddelené.

Okrem týchto nových antistatických tyčí je systém vybavený špecializovanou líniou čistiacich hlavíc a nástrojov Atex - vrátane antistatických štetín na kefách a ľahkých hlavíc z uhlíkových vlákien, ktoré poskytujú operátorom flexibilnú škálu nástrojov na riešenie akýchkoľvek čistiacich situácií. Systém je zakončený novými špeciálnymi hadicami a manžetami, aby sa zabezpečilo, že SpaceVac ponúka koncovú vodivosť zabezpečujúcu bezpečnosť obsluhy a čistiaceho výkonu.